• Afscheid bestuursleden Huub Swelsen en Maurice Corvers

  Tijdens de Algemene Ledenvergadering van donderdag 3 november namen de aanwezige leden van GSV'28 afscheid van Huub Swelsen en Maurice Corvers als bestuursleden van onze vereniging. Beide heren blijven taken vervullen in hun commissies. Over de opvolging van hun bestuurstaken wordt na suggesties in de ALV met diverse leden gesproken. Daarnaast is GSV'28 verheugd dat Frank Graman formeel gekozen is als bestuurslid van onze vereniging.

  Huub Swelsen
  (bestuurder van 1980 t/m 2022)
  Huub is járenlang een van de stille krachten geweest in de organisatie van GSV'28. Nadat er eind jaren 70 een 'bestuurscrisis' was ontstaan bij GSV'28, stak hij zijn nek uit om onder andere samen met dagelijks bestuurders Jean Nijsten en Hub Curvers GSV'28 uit de 'onderafdeling' van het amateurvoetbal te loodsen. Mede onder leiding van Huub bloeide GSV'28 uit tot een succesvolle vereniging. Hij maakte samen met zijn collega's, leden en we mogen wel zeggen vrienden verschillende kampioenschappen en andere hoogtepunten mee. Na ruim 20 jaar penningmeesterschap gaf hij deze taak over aan Pierre Meulenberg waarna Huub secretaris van GSV'28 werd. Hij maakte in die periode ook de wissels van voorzitters Jean naar Jos Nijsten en Jos naar Stan Nijsten mee. Huub wordt door onze vereniging geroemd als rasechte bestuurder, met beide benen op de grond en man met bijzonder grote clubliefde. Hij is ook niet bang voor vernieuwde ideeën. Dat blijkt maar weer door zijn initiatief om te starten met Walking Football. Een groot succes voor GSV'28. Huub, nogmaals bedankt voor jouw járenlange inzet en we hopen nog lang op jouw terug te mogen vallen als 'adviseur' van ons bestuur.

  Maurice Corvers (bestuurder van 2015 t/m 2022)
  Maurice is de afgelopen jaren de trekker van de PR-machine van GSV'28 geweest. Samen met zijn collega's van de PR-commissie zorgt hij ervoor dat GSV'28 goed communiceert met leden, sponsoren, supporters en andere geïnteresseerden. Maurice is halverwege het vorige decennium ingestapt als algemeen bestuurslid. Hij was een van de kartrekkers bij het opstarten van de samenwerking van onze jeugdafdeling met VV Schimmert. Daarna heeft hij de rol van bestuurslid PR op zich genomen toen hier een vacature ontstond. Ook is Maurice de afgelopen jaren 'chef kleding' geweest binnen GSV'28. Op een gestructureerde manier zorgde hij voor de aansturing van onze leveranciers. Sascha Winkelmolen gaat deze rol van Maurice overnemen. Maurice, nogmaals bedankt voor jouw inzet voor GSV'28. We gaan ervan uit dat we je regelmatig mogen bellen voor al jouw slimme inzichten.

  Frank Graman (nieuw verkozen tot bestuurslid)
  Frank behoeft weinig introductie als altijd aanwezig lid van GSV'28. Frank heeft na de noodkreet tijdens de Algemene Ledenvergadering eind 2021 voorzitter Stan Nijsten te kennen gegeven de rol van Bestuurslid Jeugdzaken voor een periode van 3 jaar op te willen pakken. Daarna is het tijd voor verjonging op deze rol, zo vindt Frank en de rest van het bestuur. Door zijn ervaring met het jeugdvoetbal (en onder andere jarenlang organiseren van het jeugdkamp van GSV'28) zijn we ervan overtuigd dat Frank, samen met zijn nieuw gevormde jeugdcommissie van GSV'28 die samenwerkt met VV Schimmert, onze jeugdafdeling goed op de kaart gaat zetten.

  Tijdens de bestuursvergadering van 14 november bespreekt het bestuur wie de bestuurstaken van Huub en Maurice tijdelijk gaat waarnemen. We hopen en verwachten zo snel mogelijk hun opvolgers bekend te mogen maken.

  Bestuur GSV'28