• Enquête "GSV'28 tijdens corona" veelvuldig ingevuld

  Begin januari is er onder alle leden van GSV'28 een enquête verspreid om te peilen hoe GSV'28 tijdens deze corona crisis leeft onder de leden. Het bestuur krijgt graag feedback vanuit de leden en is daarom ook blij met alle reacties die binnen gekomen zijn. In totaal hebben 71 leden anoniem de enquête ingevuld en wij als bestuur willen graag de resultaten met jullie delen.

  Alle reacties zijn samengevoegd en van de open vragen hebben we een top 5 van de meest voorkomende antwoorden gevormd. Er zijn leuke en goede ideeën naar voren gekomen en het is ook heel fijn om te zien dat velen GSV'28 een warm hart blijven toedragen.

  Elke suggestie wordt ter harte genomen door het bestuur en wordt gekeken naar hoe we aan de slag kunnen met zowel de positieve als de enigzins kritische feedback. Beide zijn even belangrijk en we willen iedereen ook zeker aanmoedigen om het gesprek aan te gaan met één van de bestuursleden als je ziet dat sommige aspecten voor verbetering vatbaar zijn.

  Een deel van de mensen die gereageerd hebben, heeft aangegeven graag iets voor de club willen doen in de vorm van vrijwilligerswerk. Wij willen deze mensen vragen om zich te melden bij Stan Nijsten via email (sml.nijsten@gmail.com) of telefoon (06-13400921), samen zal er vast en zeker een invulling gevonden kunnen worden voor jullie bereidheid om GSV'28 te helpen.

  Daarnaast heeft er één persoon via de enquête aangegeven graag bestuurslid te willen worden. Helaas weten wij echter niet wie dit is geweest omdat de enquête volledig anoniem is ingevuld. Ook deze persoon willen wij vragen om contact op te nemen met Stan Nijsten via bovenstaande contactinformatie.

  Dan resten nog de volledige resultaten van de enquête, deze zijn hieronder na te lezen. Het bestuur van GSV'28 bedankt jullie van harte voor het invullen van de vragen. De resultaten zijn reeds besproken in de bestuursvergadering van 8 februari j.l. en de eerste acties ontstaan uit jullie antwoorden zijn al in gang gezet. Nogmaals van harte bedankt!

  En dan nu echt de resultaten:

  Mis je het voetballen bij GSV'28?
  88.7%  Ja
    2.8%  Nee
    8.5%  n.v.t. (niet-spelende leden)

  Mis je de kantine bij GSV'28
  93.0%  Ja
    7.0%  Nee

  Mis je de evenementen bij GSV'28?
  84.5%  Ja
  15.5%  Nee

  Wat wil je dat GSV'28 doet voor de leden tijdens corona?
  26.8%  Niets, ik vind het wel prima zo
  56.3%  Trainen binnen de mogelijkheden die er zijn
  45.1%  Organiseren van evenementen binnen de mogelijkheden die er zijn

  Heb je een suggestie voor GSV'28 voor het organiseren van evenementen?
  Top 5:
  1. Vorm van een digitale quiz
  2. Wandeltocht
  3. Vorm van een (voetbal)toernooi indien mogelijk
  4. Online bingo
  5. Online bierproeverij

  Is GSV'28 voldoende zichtbaar?
  90.1%  Ja, huidige frequentie vind ik prima
    9.9%  Nee, ik hoor en zie GSV'28 te weinig op diverse media

  Welke suggestie wil je het bestuur van GSV'28 meegeven?
  Top 5:
  1. Blijf zo doorgaan
  2. Blijf zichtbaar op website en sociale media
  3. Zoek de grenzen van de coronamaatregelen niet op
  4. Bekijk de mogelijkheden voor compensatie van de contributie
  5. Besteed ook aandacht aan de jeugd en trainingen

  Welke bijdrage zou je zelf in deze tijd kunnen en willen leveren?
  Top 5:
  1. Ik ben beschikbaar om iets te doen
  2. Ik kan/wil de contributie blijven doorbetalen
  3. Ik kan/wil helpen bij onderhoud en klussen aan de accommodatie
  4. Ik zal aanwezig zijn bij evenementen indien dit weer mogelijk is
  5. Ik kan/wil het bestuur ondersteunen in diverse vormen

  Speel je bij de vrouwen of mannen van GSV'28?
  71 personen vulden de enquête volledig in waarvan:
  18 vrouwen
  38 mannen
  12 steunende leden
    3 ouders van jeugdleden