• GSV’28 belangrijke stappen verder richting nieuwe kleedkamers

  De bouwcommissie en het bestuur van GSV’28 zijn in goede samenwerking met de Gemeente Beek en Wehrung Architecten weer grote stappen dichterbij gekomen bij de realisatie van de noodzakelijke vervanging van de tijdelijke kleedunits in Genhout. Er is zowel over het vergunnings- als financieringstraject positief nieuws te melden.

  GSV’28 is voornemens vanaf 1 mei 2024 in eigen beheer te starten met de realisatie van twee nieuwe kleedlokalen met eigen sanitair, een scheidsrechterslokaal, een invalidentoilet en extra bergingsruimte. Door de aanbouw aan het bestaande ‘stenen’ gebouw met kleedkamers, sanitair, verzorgings- en technische ruimte en ballenhok wordt ook de inrit van de poort aan de linker voorzijde van ons Jean Nijsten Sportpark opnieuw ingericht.

  Financiering
  Dit is allemaal te realiseren met heel veel eigen inzet van leden en vrijwilligers, de hulp van sponsors en natuurlijk een belangrijke maar zeker ook noodzakelijke financiële bijdrage van de gemeente Beek. Het College van Burgemeester en Wethouders heeft op 6 februari besloten GSV’28 een subsidie van € 125.000 te willen verlenen. Dit voorstel moet op 12 en 21 maart nog goedgekeurd worden door respectievelijk de Beekse raadscommissie Inwonerszaken en gemeenteraad.

  Verder gaat de gemeente Beek GSV’28 een bedrag van maximaal € 95.000 lenen en stemden leden van onze vereniging op 12 september 2023 tijdens haar Algemene Ledenvergadering in met een maximale eigen bijdrage van € 32.000 uit eigen middelen van de vereniging. GSV’28 kan daarnaast rekenen op de financiële steun van de Rabobank Zuid-Limburg-West (€ 5.000 van de coöperatieve Duurzaamheidscampagne) en Stichting Alpe du Genhout (€ 2.000 van de jaarlijks in november georganiseerde mountainbike- en graveltocht).

  Vergunning
  Verder heeft de gemeente Beek ook de bouwvergunning verleend aan GSV’28. Daardoor is het nu ons streven 1 mei 2024 onder leiding van een door de ALV ingestelde bouwcommissie te starten met de nieuwbouw waarmee we proberen bij de start van het competitieseizoen 2024/2025 (eind september) de nieuwe faciliteiten feestelijk in gebruik te nemen.

  Einde aan tijdelijke kleedunits
  Met dit goede nieuws over de verbouwing op ons Jean Nijsten Sportpark komt er na 10 jaar een einde aan het gebruik van de tijdelijke kleedunits. Deze werden in 2014 bij de complete renovatie van ons sportpark, tevens destijds voorzien van een kunstgrasveld, geplaatst om onze vrouwenteams een eigen plek te geven.

  Aangezien onderzoeken van de gemeente Beek aantoonden dat het ledenaantal van GSV’28 zou kunnen afnemen, werd er gekozen voor een tijdelijke oplossing in Genhout. Toen deze in 2019 en 2020 geëvalueerd werd, bleek dat GSV’28 net als in 2024 een bloeiende vereniging met stijgend ledenaantal is en de behoefte voor twee extra kleedlokalen met eigen douches (kleedlokalen 1 en 3 & 2 en 4 delen de doucheruimtes) nogmaals onderstreept.

  Plannen vanuit GSV’28 werden in 2020 t/m 2022 logischerwijs om diverse redenen opgeschort door de gemeente Beek en het bestuur van onze vereniging zelf, maar nu is de tijd rijp: we willen gaan bouwen! Daarmee komt een einde aan 10 jaar gebruik van de units die met name de laatste 3 a 4 jaar niet in al te beste staat verkeren en door vrijwilligers van GSV’28 een aantal keer zijn ‘opgelapt’.

  Help jij mee?
  Na het besluit van de gemeenteraad op donderdag 21 maart starten we definitief met het vastleggen van bedrijven die ons helpen bij de bouwplannen. Daarnaast zijn er vele handjes nodig om het te verzetten werk licht te maken. We verwachten vanuit alle geledingen van onze vereniging steun. Dat kan door de technische mensen uit onze bouwcommissie te ondersteunen bij allerlei werkzaamheden op ons terrein.

  Meld je hiervoor aan bij Frank Graman, Jurgen Ubachs of via info@gsv28.nl. Een exacte planning komt beschikbaar vanaf begin april.

  GSV'28 organiseert later dit voorjaar ook nog een donateursactie waarbij mensen en bedrijven die onze vereniging en dit initiatief een warm hart toedragen een bijdrage kunnen leveren. Zij 'doneren' een of meerdere bouwstenen en kunnen meedoen aan een loterij met fraaie prijzen. Een anonieme bijdrage is ook mogelijk. Meer informatie hierover volgt binnenkort.

  Informatieavonden
  Het bestuur en de bouwcommissie van GSV'28 organiseren later dit voorjaar informatieavonden voor omwonenden, leden en vrijwilligers. Meer informatie hierover volgt zo snel mogelijk na het besluit van de gemeenteraad op 21 maart.

  Bedankt voor jullie steun tot dusver!

  • Allereerst Jan Bijen en Jos Nijsten vanuit de Coöperatie BurgerInitiatief Genhout. Zij heropenden de gesprekken met de Gemeente Beek middels een brief die we samen indienden bij het gemeentebestuur.
  • Daarnaast zeker ook Jerôme Paumen voor advies en uitwerking van alle bouwplannen: een echte Genhouter ondernemer die in zijn jeugdjaren nog ‘overbuurjongen’ van ons sportpark was.
  • Alle 5 de Genhouter gemeenteraadsleden (Dany Pirson, Hub Schoenmakers, Marie-José de Bruijn, Michael Muyres en Leonne Lemmens) voor de constructieve gesprekken en goede feedback op onze plannen.
  • Alle leden en sponsoren die tot dusver al meehielpen en gaan meehelpen, met in het bijzonder Steef Nijsten, Jeroen Nijsten en Jurgen Ubachs. Zij maken samen met bestuursleden Eric Lemmens, Frank Graman, Huub Swelsen, Petra Withoot en ondergetekende onderdeel uit van de commissie die alle voorbereidingen treft.

  Namens de bouwcommissie en het bestuur van GSV’28
  Stan Nijsten, voorzitter

  Voor vragen kan contact opgenomen worden via 06-13400921 of bestuur@gsv28.nl