• GSV'28 zet in op duurzaamheid

    Afgelopen week heeft New Energy Systems uit Schimmert ruim 70 zonnepanelen op de daken van onze kantine en kleedlokalen gelegd. Hiermee gaat GSV'28 duurzame energie opwekken, fors stijgende energiekosten aanzienlijk laten dalen en inzetten op het zijn van een 'groene club'.

    Naast dit initiatief dat het bestuur van GSV'28 samen met enkele vrijwilligers zelf ondernomen heeft, sluit onze vereniging zich ook aan bij een initiatief van de KNVB: 'De Groene Club' De Groene Club is een sportbreed initiatief van de KNVB, KNHB en KNLTB om sportaccommodaties te verduurzamen. De sportbonden staan voor sterke clubs die financieel gezond zijn. Duurzame maatregelen die leiden tot een lagere energierekening dragen daaraan bij. Energie is namelijk één van de grootste kostenposten voor onze verenigingen. De Groene Club heeft de ambitie om 500 verenigingen per seizoen te begeleiden naar een duurzame accommodatie. Dankzij een subsidie van het Ministerie van VWS vanuit het Sportakkoord kunnen wij verenigingen een kosteloos begeleidingstraject aanbieden.

    Medewerkers van De Groene Club komen in januari 2020 een energiescan uitvoeren waaruit zal blijken hoe het Jean Nijsten Sportpark nog duurzamer gemaakt kan worden richting de toekomst.

    Het bestuur van GSV'28 heeft begin 2019 ook een samenwerkings- en financieringsverzoek met de Gemeente Beek ingediend om onze accommodatie te verduurzamen. Helaas bleef een concreet vervolg uit en gaan (sport)verenigingen in onze gemeente op dit moment individueel te werk.