• Noodzakelijke verhoging consumptieprijzen kantine

  Het bestuur van GSV’28 heeft veel in het werk gesteld om de consumptieprijzen voor leden en regelmatige bezoekers van onze kantine de afgelopen jaren relatief laag te houden. Gedurende dit voetbalseizoen blijkt echter dat diverse kosten nog verder blijven stijgen en we genoodzaakt zijn deze door te belasten.

  Per 31 maart 2024 is de nieuwe prijs voor 10 consumptiemunten € 22,50.
  Voor losse consumpties blijft het tarief van € 2,50 gelden.

  Een aantal oorzaken om te komen tot dit besluit:

  • De inkoop van fusten bier (grootste deel van inkoop kantine) is sinds de laatste prijsstijging in onze kantine in 2022 ruim 20% gestegen;
  • De inkoopprijzen van andere (alcoholische) dranken zijn met vergelijkbare percentages gestegen;
  • Door de invoering van de ‘suikertaks’ per 1 januari 2024 zijn er extra kosten voor alle alcoholvrije dranken die suiker bevatten.

  Voor vragen over dit onderwerp graag contact opnemen met Didier Swelsen, bestuurslid Kantinezaken.