• Renee Lucassen en Dany Pirson nieuwe vertrouwenspersonen

  Renee Lucassen en Dany Pirson zijn de nieuwe (onafhankelijke) vertrouwenspersonen van GSV'28. Bij hen kun je terecht met vertrouwelijke zaken die je niet zomaar wilt bespreken met een bestuurslid, commissielid of leiding van jouw team. De vertrouwenspersoon is geen nieuw fenomeen binnen GSV'28. Onze vereniging heeft deze functionaris al sinds 2008.

  Onze vertrouwenspersonen zijn onafhankelijke personen binnen onze vereniging of de directe omgeving van mensen, aan wie men vertrouwelijke zaken kwijt kan. Vaak heeft dit betrekking op bijvoorbeeld pesterijen, discriminatie, (seksuele) intimidatie of persoonlijke problemen.

  Werkwijze
  Iedereen die te maken krijgt met een situatie bij GSV'28 waar hij/zij vertrouwelijk over wil spreken, kan Renee Lucassen (06-22733399) of Dany Pirson (06-83664017) benaderen. Renee en Dany behandelen jouw situatie strikt vertrouwelijk en proberen jou te helpen. Soms gebeurt dit in overleg met een of enkele bestuursleden. Dit overleg wordt altijd vooraf besproken met de persoon die onze vertrouwenspersonen benadert.

  Geheimhoudingsplicht
  Onze vertrouwenspersonen hebben een geheimhoudingsplicht. Deze plicht zorgt ervoor dat de personen die met bepaalde problemen kampen de vertrouwenspersoon ook daadwerkelijk kunnen vertrouwen.

  Problemen
  Met de volgende problemen krijgt een vertrouwenspersoon vaak te maken:

  • Pesterijen: Binnen de club komt het nog wel eens voor dat er mensen gepest worden. Als deze personen hun verhaal kwijt willen dan kunnen ze zich wenden tot de vertrouwenspersoon.
  • Discriminatie overlapt een klein beetje met de pesterijen: Het een kan volgen op het ander. Een vertrouwenspersoon kan mensen die gediscrimineerd worden vaak waardevolle tips geven over hoe discriminatie ontlopen kan worden.
  • Seksuele intimidatie komt op de werkvloer vrij veel voor. Als er mensen naar de vertrouwenspersoon toekomen met klachten over seksuele intimidatie, dan kan deze informatie (met toestemming van het slachtoffer) doorgespeeld worden aan bestuur. Deze is verplicht de intimidatie te bestrijden.