• Resultaat verenigingsadvies

  Een tijd geleden hebben meerdere leden een enquête ingevuld over de tevredenheid van de leden van GSV'28. Deze enquête was een onderdeel van een project van 2 studenten aan Fontys SPECO Sportmarketing, te weten Casper de Geus (speler van het 4e elftal) en Jesse Hendrikx. Voor dit project hebben de heren GSV'28 eens goed onder de loep genomen en ze hebben op basis van hun onderzoek een verenigingsadvies opgesteld. Hun onderzoek is onderverdeeld in 3 delen waarvan in dit artikel een korte samenvatting gemaakt wordt:
  - management
  - financiën
  - ledentevredenheid

  Management
  In dit deel van het onderzoek is bekeken hoe de club bestuurd wordt. De conclusie is dat we een sterke structuur van commissies hebben waarover de werkzaamheden binnen de club verdeeld zijn. De besluitvormingen verlopen mede daardoor ook soepel. Een verbeterpunt voor het bestuur is om onzelf kortetermijndoelstellingen op te leggen zodat we ergens naar toe kunnen werken. De cultuur binnen de club is goed en verbind een grote groep mensen in Genhout. Clubrituelen zoals een clublied zouden de cultuur binnen de club nog kunnen versterken.

  Financiën
  De financiën binnen de club worden goed geregeld en gecontroleerd. Niet alleen door de bestuursleden maar ook door de jaarlijkse kascontrole door 3 afwisselend leden. Er valt echter nog geld te besparen op de energierekening.

  Ledentevredenheid
  Voor dit onderdeel is er een enquête gehouden onder de leden van GSV'28. Er is een hoge respons geweest vanuit alle gelederen van de club. Uit de resultaten van de enquête blijkt dat de leden zeer positief zijn over de club en het bestuur. De leden hebben vertrouwen in de kwaliteit van de bestuursleden en vinden dat er ook goed gecommuniceerd wordt via Facebook, website en posters. Aandachtspunten die naar voren zijn gekomen, zijn de staat van het 2e veld en de fietsenstalling.

  Wij zijn als bestuur heel blij met het onderzoek dat Casper en Jesse uitgevoerd hebben en willen beide heren bij deze nogmaals van harte bedanken. Er zijn veelal zeer positieve resultaten naar voren gekomen met daarnaast een paar actiepunten waar het bestuur mee aan de slag kan en ook zeker zal gaan.