• The Big-5; Episode 1: De Zebra’s

  Nao natuurlijk ein midweaks Europees program, sjtong aafgelaupe zondig weer ‘geweun’ competitie op de agenda. Nao ein ongesjlaage serie van 5 (vergeliekbaar mèt Europese kanonne), zouwe de blauw-witte zebra’s van Bekkerveld geare nômmer 6 zeen, vanoet Genhouts perspectief gezeen dan uiteraard. En dat alles ging gebeure op de daag van de klassieker. Dat dae klassieker de neudige luu bezigheelt bleek al ongerweag, wo de chaffeur van de sjpelersbus ein verkieërsleech links leet liggke en asociaal door road kretste. De veurbieriejers dachte dat de reeje waal ins ‘t te kort geplaatste viaduc zou kènne zeen, maar de waorheid is dat de chaffeur gewend is um zich nörges get van aan te trèkke es ‘t klassiekertied is. Wea deit dich get es kopluiper?

  Dus. Naodat kleidlokaal 11 waor gevonge in ‘t indoor zwem- en speelcentrum “A gene Bek”, kosj de veurbereiding beginne. Nao de gebruukelijke eupeningsspeech en de boel op sjerp zette door middel van get lokale kranteberichte wo-in Bekkerveld aangoof dat ze haupte op ein verlenging in de midweakse wedstried van de road-witte, heij Sjlot nog ein belangriek puntje um ‘t loupwerk te vermindere en de efficiëntie te verheuge: “Praten met overgeven”. Dit leverde get gefronste wenkbrauwe op en bie sommigen zelf kortsjleeting. Sommigen deech ‘t niks want die kènne nog neet leaze. Mer ich heur uch dènke; “Wie kèn se noe kalle mit euvergeave?”. Sjlot leet weite dat ‘r vriedig, op de Hollandsch Aovend in de kentien, ein veurbeeld heij gesjik in de vorm van eine dae nog af en toe es sjpits fungeert bie ôs. Dae zou good kènne kalle bie ‘t euvergeave. ‘T rare bliet allein dat se dan consjtant op Hub bès ‘nt roope, terwiel dea jus ‘t initiatief bie Sjlot wilt loate. Hieël verwarrend en weinig euver naogedach zouw se zèggke. Dat is ‘t wersjienlijk auch.

  Enfin, dizze weak heij ver eine stand-in veur de journalistiek gevonge (de journaliste besjtoan oet ein duo en sjrieve zich ‘de road-witte sjrievers’ en bie aafwezigheid van de witte, nump de roaje ‘t euver) en dus kèn ver dees weak wellich get zinnigs zèggke euver de wedstried en ‘t verloup. Höb ger hie gein behoefte aan en komp ger allein veur onzin? Dan kènt ger ‘t beste firma Keulers bèlle (vanaaf dinsdig beperk bereikbaar). Krieg ger die per ongeluk te pakke? Houd dan de tillefoon of ‘de hoak’ minimaal 28cm van de oare aaf om gehoorsjaaj te veurkomme.

  De wedstried. Nao de 1-5 in Genhout wees ver dat ver sjerp mooste zeen en veural de insjtèlling van de lètste weake op de mat mooste lèggke. Of dat gans ging lukke dao waore de (väöle) mètgereisde supporters van Vakkie 6191 echter neet lang zeker van. Nao 6 minuute kreege de road-witte namelijk de bal neet good weg oet de 16 en keem eine hoagere bal bie de linksboete van de zebra’s terech. Dea wees ‘m mèt eine gevolleerde sjtuut achter Tim te sjeete. 1-0. Ondanks dat de duels good woorte aangegange en der sjtrijd genoch waor, waor auch de 2e groate kans veur Bekkerveld. Gelökkig bleef de 2-0 oet. Hienao keeme de road-witte get losser en keem der auch get mieër voetbal in. Dit resulteerde in ein goeij kans veur Jesper in de 26e minuut. De sjriever weit totaal neet mieër wie dit ging, maar de journalis besjreef ‘t es ein ‘groate kans’, en dat zeat ozze journalis neet gauw. Helaas bleef de geliekmaker oet. Ein twieëtal minuute later (veur de sjnelle reakenear de 28e minuut dus) kreeg Genhout eine curner. Dit leek eine ingesjtuurde variant mèt de teagesjtander: De teagesjtander werkte de curner weg, maar de bal keem, wie gepland, weer bie de trapper terech. Dae kapte zien menke oet en vong vervolgens Jesper in de 16 en dae wees op zien beurt Hugo eine veurzat te geave dae good bènne te wèrreke waor: 1-1! Veur ‘t beeldmateriaal hievan (ja ‘t is ongeluiflijk, maar dit weurd professioneel) verwieze veer uch door nao ein van de sjpelers of leiders die in de app zitte. In ‘t restant van de 1e hellef kreeg Bekkerveld nog 2 ‘grote kansen’ en kosj auch veur Genhout nog 1 kans weare genoteerd nao good werk van Bran-D. Helaas bleef de rösjsjtand op 1-1 sjtoan. Terök nao ‘t zjweithok!

  In de rös gelökkig weer ranja! Minpuntje is dat dizze al veur de wedstried klaor sjtong in ein hok en dus neet ‘veesj van de Bekker’ (sjnap ger ‘m?). Verder woorte der 2 wissels toegepas door Sjlot, en neet vanwege onbesuisde geale kaarte en de kans op road.. Rafinha keem derin veur Dumfries en Dean Hmmmmbappe verving Jesper (DeFries). Dean deit dit euverigens op sjeun die neet meer frisj zeen, zo wie mieërdere sjeun ‘t naoloate in deze fase. Maar zo wie de gelieërde (in dit geval Rouge) dan zouwe zèggke: “Zelfs ‘t sjoanste vroumusj heat nog ein sjeur”. Zoa, dae kènt beater neet in ‘t Kerkebleadje.

  In de twieëde hellèf al vrie sjnel, nao 4 minute, ein groate kans veur Bekkerveld. Zolang ‘t kanse blieve, is ‘t good. 2 minute later kreeg ver eine vrieje trap ongevieër óp de 16. Eigelijk sjeen de euvertreding zelfs ruim bènne te 16 te zeen, maar de sjeids heij auch klassiekerkoorts. De vrieje trap woort door Limpie op de kruusing getrap, en auch dat sjteit op beeld (ongeluiflijk he!). Typisch gevalletje van: ‘op de lat is sjoaner es dat ‘r derin zouw goan’. Ofja, eigelijk huijt dat totaal nörges op es se 1-1 sjteis bie de zebra’s. Nog gein minuut later waor ‘t toch bienao 1-2, wie Ja-pie good drök heelt op de keeper en bienao wees te profitere. En nog gein minuut dao nao ging ozze Hmmmbappe allein op de keeper aaf, maar helaas trof auch dea gein doel. En wat dan vaker gebeurd in de voetbalweareld, gebeurde noe auch. Eine veurzat woort mèt de sjouwer richting goal ‘geköp’ en belandde in ‘t netje achter Tim: 2-1. Vervolges heat ozze journalis enkel nog ein paar kanse of curners van Bekkerveld opgesjreeve. Tevens woort in de 82e minuut Nickytarian ingebrach um op links nog veur gevaar te zörrege. En gevaar dat keem der nog in de letste paar minuute. Naodat de sjeids eine discutabele handsbal al heij gemis in de 16, deech ‘r dit in ein van de letste minute nog ins dunnetjes euver door ein duudelijke euvertreding, nao eine aardige aanval, in de 16 weg te wuive. In de chaos van ‘t gesjreeuw keem der vervolgens nog eine veurzat dae op de kop van Siebyech belandde. Dae prikte ‘m sjoan nao rechsonger, echter wees de keeper good redding te brènge. Helaas, helaas, maar de eindsjtand bleef 2-1.

  Eine sjpannende pot, dae auch ‘t mètgereisde publiek kosj bekoore. Helaas is de reeks ten einde, maar ‘t goeije geveul dat blief. Ein sjpeciaal woord van dank aan de helf van ‘t journaliste duo mister Dorsjoe veur de sjoane gegeaves en auch ein weurdje van dank aan Rouge, dae leet zeen dat ‘t maake van Communie-videos in de femilie zit. Ver zeen nog aan ‘t kieke nao ein maneer wo-op veer op maondigaovend bie L1 terech kènne mèt ozze multimedia-aafdeiling veur uch te veurzeen van geluids- én beeldmateriaal. Enige probleem is dan nog dat de hellef van Genhout allein mer de 1e en 2e Hollender door kriet op de beeldbuus.

  Aansjtoande zondig eindelijk weer thoes en de teagesjtander is Veritas (is ‘t waorheid of ein leuge?). Dit zeen altied leuke en sjoan pötjes. Dus tot zondig en verder? Gein nuuts.