• Voorstel vervanging kleedunits GSV'28 naar gemeente Beek

  Zoals tijdens de Algemene Ledenvergadering eind 2022 en daarna op verschillende andere momenten aangekondigd, heeft het bestuur van GSV'28 een voorstel voorbereid om de twee tijdelijke kleedunits te vervangen. Dit naar aanleiding van diverse gesprekken met het bestuur van de gemeente Beek over het vervangen van de tijdelijke (en afgeschreven) voorziening in Genhout. In samenwerking met een aantal enthousiaste (bestuurs)leden en Wehrung Architecten is er vandaag een (subsidie)verzoek ingediend bij de gemeente Beek.

  Nadat diverse alternatieven onderzocht zijn, heeft het onze voorkeur om 2 nieuwe kleedlokalen (met eigen sanitaire voorzieningen), een tweede scheidsrechterslokaal en technische ruimte nieuw te bouwen die direct aansluiten op het huidige stenen kleedlokalengebouw. De plannen hiervoor (zowel bouwtechnisch, visueel als financieel) zijn concreet uitgewerkt. Het is ons streven om deze verbouwing in de zomer van 2024 te realiseren. Daarmee willen wij een structurele oplossing bieden voor twee hele belangrijke doelgroepen binnen onze vereniging: het vrouwenvoetbal en onze 7x7-teams.

  Het spreekt voor zich dat GSV'28 zonder steun van de gemeente Beek geen verbouwing van een dergelijke (financiƫle) omvang kan realiseren. GSV'28 spreekt de goede hoop uit dat het College van Burgemeester en Wethouders en de Gemeenteraad van Beek de urgentie en noodzaak van dit verzoek inziet.

  Alle leden van GSV'28 ontvingen vandaag een e-mail over dit onderwerp. Heb jij deze e-mail gemist? Dan kan het zijn dat we een oud e-mailadres van jou hebben. Als je lid bent van onze vereniging en meer informatie wenst, stuur ons dan gerust een e-mail naar bestuur@gsv28.nl.

  Informatieavond in kantine GSV'28
  Op maandag 28 augustus om 20.00 uur zijn alle leden van GSV'28 welkom om meer informatie te krijgen, vragen te stellen en suggesties te doen. Meld je hiervoor vooraf aan via bestuur@gsv28.nl